اطلاعات تماس
  • تلفن: 09357744610
  • تلفن دبیرخانه علمی: 09014343362
  • ایمیل: biotechcongress@gmail.com
لطفاً قبل از ارسال پیام، صفحه پرسشهای متداول را ببینید.
تماس با ما