کمیته علمی

دبیر علمی
دکتر سیروس زینلی - عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران

سرگروه‌ها

اخلاق و مدیریت، ایمنی اخلاق، مدیریت و تجارت زیستی
دکتر محمود تولایی
بیوانفورماتیک
دکتر زرین مینوچهر
زیست شناسی سامانه‌های گیاهی
دکتر مهرشاد زین العابدینی
زیست فرآورده‌های گیاهی
دکتر کسری اصفهانی
زیست فناوری پزشکی
دکتر محمد حسین صنعتی
زیست فناوری جانوری
دکتر امیر میمندی پور
زیست فناوری دارویی
دکتر اسکندر امیدی نیا
زیست فناوری صنعت و محیط زیست
مهندسی ژنتیک گیاهی
دکتر الیاس مرتضوی
نانوزیست فناوری
دکتر ایوب آرپنائی
کشت سلول و بافت گیاهی
دکتر امیر موسوی