معرفی همایش

با یاری پروردگار متعال به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور در جهت توسعه علم و فناوری در سرزمین ایران عزیز، دومین همایش بین المللی و دهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران با اهداف زیر در شهریورماه سال 1396 توسط انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

اهداف

  • ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان، دانشمندان و اندیشمندان بیوتکنولوژی؛
  • دعوت از اساتید، دانشمندان، سیاستگذاران و ... امر زیست فناوری در کشورهای دیگر و ایراد سخنرانی های علمی توسط آنها، تبادل نظر، بازدیدهای علمی و ...
  • ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در عرصه های مختلف بیوتکنولوژی؛
  • جلب توجه مسئولین کشور (سیاستمداران، قانون گذاران و اعضای دولت) به اهمیت بیوتکنولوژی و پیشرفت‌های خیره کننده آن در سال‌های اخیر جهت توسعه و پیشرفت کشور؛
  • معرفی توان و تجربه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ساختار مردم نهاد و مشاوری امین و دلسوز در سیاستگذاری، ممیزی، تدوین قوانین و برنامه ریزی کلان کشور و اجرای برنامه‌های متعدد مرتبط با بیوتکنولوژی در سطح ملی؛
  • برگزاری هم اندیشی، نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و تبادل نظر و .. از دیگر فعالیتها خواهد بود.